Lan Lọng Bao Mạng – Bulbophyllum psittacoglossum

Tên Việt Nam: Lan lọng bao mạng.

Tên Latin: Bulbophyllum psittacoglossum.

Lan Lọng Bao Mạng – Bulbophyllum psittacoglossum
Hoa lan lọng bao mạng

Mô tả:

Lan sống phụ sinh, nhỏ. Củ giả thuôn dẹt xếp sát nhau, đỉnh mang một lá, dài 1cm.

Hoa nhỏ, cánh hoa có sọc tía, cánh môi có đỉnh xù xì và có vạch dọc.

Phân bố:

Cây mọc ở Đà Lạt và phân bố ở Thái Lan.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam-Trần Hợp.


XEM THÊM CÁC LOÀI HOA LAN KHÁC:

Viết một bình luận

0 Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Ghim