Lan Lọng Chuột – Bulbophyllum putidum

Lan lọng chuột-Bulbophyllum putidum sống phụ sinh, củ giả dạng trái xoan, gốc có nhiều xơ. Hoa lớn, màu vàng có sọc đỏ nâu.

Hoa Lan Lọng Chuột Bulbophyllum putidum
Hoa Lan Lọng Chuột Bulbophyllum putidum

Tên Việt Nam: Lan lọng chuột.

Tên Latin: Bulbophyllum putidum.

Mô tả:

Lan sống phụ sinh, thân rễ mập, bò dài. Củ giả dạng trái xoan, cao 1 – 2cm, có cạnh, gốc có nhiều xơ.

Củ giả xa nhau, có 1 lá, dạng trái xoan, dài 10 – 15cm, dày. Cụm hoa 1 – 2 hoa mọc từ gốc củ giả.

Hoa Lan Lọng Chuột suôn dài có màu đỏ nâu
Hoa Lan Lọng Chuột suôn dài có màu đỏ nâu

Hoa lớn dài từ 6 – 10cm, màu vàng có sọc màu đỏ nâu.

Cánh đài bên dính nhau ở phần đỉnh và kéo dài thành một đuôi nhọn. Cánh tràng có nhiều lông ở đỉnh.

Cánh môi dày, màu đỏ đậm.

Cánh môi dày, màu đỏ đậm
Cánh môi dày, màu đỏ đậm

Phân bố:

Lan lọng chuột-Bulbophyllum putidum mọc chủ yếu ở Tây Nguyên: Daklak, Lâm Đồng (Đà Lạt), và phân bố ở Lào, Thái Lan, Malaysia, Inđonesia, Philippin…

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam-Trần Hợp.


XEM THÊM CÁC LOÀI HOA LAN KHÁC:

Viết một bình luận

0 Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Ghim